Işık Gezegeni

Hz. İbrahim’i Yakmayan Ateş

O gün bayramdı. Ninova halkı şehrin bayram yerine çıkmıştı. Şehirde sadece İbrahim kalmıştı. Eline bir balta alarak puthaneye gitti. Bütün putları kırdıktan sonra baltayı götürdü, büyük putun eline verdi.
Halk evlerine döndü. Bir de ne görsünler! Bütün putlar kırılmıştı. Balta da büyük putun elinde duruyordu. Herkes, bu işi İbrahim’in yaptığını anlamıştı. Çağırdılar, hesaba çektiler. Cevap susturucuydu:
- O işi büyük put yapmıştır.
- Put bu işi yapamaz ki!
- Öyle yse cansız bir şeye niçin tapıyorsunuz?
Sonunda Kral Nemrut çağırdı Hz. İbrahim’i huzuruna ve sordu:
- Söyle bakayım, senin Rabbin kim?
- Benim Rabbim Allah, O hem hayat verir, hem de öldürür.
Nemrut:
- Bu da iş mi, ben de hayat veririm ve öldürürüm. Böyle Rab olunuyorsa ben de Rabbim, dedi ve iki adam getirtti, birini öldürdü, diğerini serbest bıraktı.
Nemrut’un yaptığı bir saçmalıktı.
Hz. İbrahim:
- Benim Rabbim güneşi doğudan çıkarır, haydi bakayım sen de güneşi batıdan çıkar, deyince, Nemrut’un eli ayağı tutuldu. Adamları karşısında küçük düştü.
Hz. İbrahim’i susturmak mümkün değildi, Nemrut onu öldürmeye karar verdi. Yakacaktı. Bunun için çok büyük bir bina yaptırdı. İçini odun yığınlarıyla doldurdu. Odunları ateşe verdi. Alevler göklere yükseliyordu.
Kepçe gibi büyük bir mancınık yaptırdı. Hz. İbrahim i yakalatıp getirtti.
Hz. İbrahim çok rahattı. Dualar ediyordu. Götürdüler mancınığa koydular ve ateşin ortasına fırlattılar. Bu esnada Cenab-ı Hak ateşe şu emri verdi:
- Ey ateş! İbrahim için soğuk ve selâmetli ol, onu yakma!
Bu emir üzerine ateş Hz. İbrahim i yakmadı.
Bu olay bir mucizeydi. Demek ki, ateş insanı yakmayabilirdi. Ve ateşin yakmayacağı bir elbise bulunabilirdi.
Yüce Allah insanlara şu çağrıda bulunuyordu:
“Ey insanlar! İbrahim gibi olunuz. Ruhunuza imanı giydirip Cehennem ateşine karşı korunun. Allah’ın sizin yeryüzünde sakladığı bazı maddeler var, onlar sizi ateşin tehlikesinden korur!”
En Güzel Kitap'tan

  • Ayet No: 172
    Sure:
    Güzel davranıp iyilik edenlere büyük bir mükâfat vardır.

Peygamberim Diyor Ki

  • Kendin için sevip istediğini başkaları için de sev, iste.
Zürafa