Işık Gezegeni

Hızır Peygamber

Hızır’ı bilirsiniz. Peygamber olan Hızır’ı. Yani Hızır Aleyhisselâmı.
Hani “Hızır gibi yetişti.”
“Hızır mısın be mübarek?”
“O büyük bir velidir, Hızır’dan ders almıştır” denir ya!
İşte o Hızır, bu Hızır’dır.
Kur’ân’da, “Ona katımızdan bir ilim verdik” denir. Belki duymuşsunuzdur, “ledün ilmi” diye bir çeşit ilim vardır.
Allah’ın bazı özel kullarına vermiş olduğu bir ilimdir bu ilim. Bir hocadan ders alarak, okuyarak, öğrenerek elde edilen bir ilim değildir.
Bir de özellikle ülkemizde bazı yörelerde her sene 6 Mayıs’ta Hıdrellez şenlikleri yapılır.
Hıdrellez, Hızır ile İlyas peygamberlerin adlarının birleştirilmesinden oluşmuş bir deyim.
Pekçok peygamber ve velilerle buluşan ve görüşen Hazreti Hızır, İlyas Aleyhisselâm ile de buluşmuş bir keresinde.
Manevî âlemde gerçekleşen bu olay üzerine bu hatıra tazeleniyor.
Hazreti Hızır şimdi yaşıyor mu? Hayatta mıdır? Yine bazı kimselerle görüşüyor mu? Onu gören var mı?
Hızır Aleyhisselâm hayattadır ve hâlen yaşıyor. Yalnız hayat denince sadece bizim kendi hayat biçimimiz aklımıza gelmesin.
Bu âlemde başka biçimde, başka türden hayatlar da vardır.
Onların çoğunu bizler bilmiyoruz, görmüyoruz ve yaşamıyoruz. Ama varlığını kabul ediyoruz, mümkün olduğuna inanıyoruz.
Hızır Aleyhisselâmın kendine göre serbest ve özgür bir hayatı vardır. Mekânla, zamanla sınırlı değildir. Önünde hiçbir engel yoktur.
Allah ona böyle bir imkân vermiş, farklı ve değişik bir görev ihsan etmiştir.
Bir anda birçok yerde olabilir. Aynı anda, yeryüzünde, gökyüzünde, başka manevî ortamlarda bulunabilir.
Meselâ, biz de hayal ettiğimizde bir anda birkaç yerde bulunabiliyoruz. Bunun bir değişik örneğini de rüyalarımızda yaşıyoruz.
Yüce Allah her insana böyle imkânlar verir de, peygamber ve veli olarak özel bir ilim verdiği Hazret-i Hızır’a böyle bir nimet veremez mi?
Hızır Aleyhisselâm bizim gibi bir insandır. Fakat bizim gibi her şeye ihtiyaç duymaz. İnsanî ihtiyaçlarla sınırlı değildir.
Meselâ, istediği zaman bizim gibi yer, içer. Ancak mecbur değildir. Bir şey yiyip içmeden de yaşayabilir, hayatını sürdürebilir.
İşte böyle değişik, özel ve bambaşka bir hayatı vardır Hızır Aleyhisselâmın...
En Güzel Kitap'tan

  • Ayet No: 172
    Sure:
    Güzel davranıp iyilik edenlere büyük bir mükâfat vardır.

Peygamberim Diyor Ki

  • Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.
Zürafa